יש סדר למועדים
דף הבית >> 10דף הבית ראשי >> לדף הבית >> מועדים >> יש סדר למועדים
יש סדר לחגי ישראל.

17 בתמוז התחילו הצרות. נשתברו הלוחות הובקעה העיר ועוד. ט' באב. הרס וחורבן עקב חטאינו וחטאי אבותינו. הצער גדול על מליוני הרוגים ובתוכם צדיקים וחכמים ועל חורבן בית א-להינו. ההתבוננות על הגורמים לחורבן נותן לנו חומר למחשבה, כי אין אנו טובים מאבותינו, שאם היינו טובים יותר, הבית היה נבנה בימינו.
ימי מנחם אב, עד אלול. אנו מתנחמים מהכאב כי יודעים שקיבלנו מכה מאבא אוהב וכואב איתנו. אנחנו אשמים אמנם מתביישים, אבל מבקשים לשוב לשולחנו של אבא.
בחודש אלול אנו מתחילים בתהליך של תשובה. קמים באשמורות לבקש סליחה. בראש השנה אנחנו מתחילים את תיקון החטא, קבלת מלכות ה', שהרי מה שגרם לנו לחטוא זה החיסרון בהכרת ובהרגשת מלכות ה'. ממליכים שוב את ה' ע"י שופר ופסוקי מלכויות אומרים בהתעוררות, ה' מלך. מקבלים שוב את מלכותו עלינו. ה' מלך, מודים שגם בעבר בשעת החטא היה מלך וחטאנו לפניו. ה' ימלוך לעולם ועד מקבלים ומבקשים את מלכותו לעולם ועד. ה' הוא הא-להים ושמע ישראל, קבלת אחדות הנהגת ה'. שם הויה – רחמים ושם א-להים – דין הכל אחד ואין לנו טענות ואנחנו מקבלים מלכותו בשלמות.
עשרת ימי תשובה ה' רואה את בניו מתעוררים ומתחרטים ומקבלים את מלכותו, ויורד לקראתנו. אנחנו מצידנו משתדלים בימים אלו להתנהג כראוי לפני המלך. חומרות והנהגות של עבדי ה' גם אם אנחנו עדיין לא.
יום הכיפורים נופלים לרגלי אבינו המלך מתוודים ובוכים ומבקשים סליחה. האבא מרים ומחבק אותנו, ואנחנו ביום הקדוש עין במר בוכה ולב שמח ובסיום נעילה לנעול את הדלת, להישאר עם אבא לבד.
החטאים והעוונות נמחקו והבן שב אל אביו ומתחיל דף חדש והשמחה גדולה. כדי לקבוע את השמחה בליבנו אנו נכנסים לחג הסוכות. שמחים במצוות סוכה וארבעת המינים ובמצוות השמחה. השמחה בחג מלמדת איך לשמוח, טעות העולם היא שכדי לשמוח צריך כסף ורכוש וכו'. השמחה בסוכות בדברים הפשוטים ביותר, יוצאים מהבית אל סוכה שבנינו מקרשים, וממעל שמנו ענפים שאספנו מהפסולת. ואנחנו רוקדים משמחה עם לולב ערבה והדסים ואתרוג. מה מקור השמחה? השמחה במצוות והשמחה מאהבת המצווה. המצווה הגדולה של החג ניסוך המים, יורדים לשילוח לשאוב מים בשמחה וריקודים ורב עם, כדי לנסך על המזבח. מה מנסכים? מים. לשמוח במים פשוטים.
אם תתבונן בדברים שיש לך תוכל לרקוד כל היום על עיניים רגליים אישה וילדים בית לחם שיניים ועל כל פרט צריך לרקוד משמחה.
לאחר שבעת ימי שמחה לפני שחוזרים לשיגרת החיים והסתר הקדושה, אנחנו זורקים עוגן לשמחה ומחברים את השמחה אל המתנה הגדולה שקיבלנו מאבינו. מחבקים ורוקדים עם התורה בשמחת תורה.

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
+ שלח משוב