לסיום מקבלים ממתק לברכה
הילדים מקבלים זרעים
קריאת תהילים להצלחת הנטיעה
פרץ נוטע עץ זית
המארי מוביל בראש
הילדים מאושרים בפרחים היפים ומתכוננים למשימה.
הילדים מאושרים בעצים הירוקים.