אני מעוניין לתרום  |  כך התחלנו את המדרש התימני  |  הגאון הרב ששון גריידי זצ"ל  |  אדיר ושדי וישב בתימנית  |  חומר מארכיון המדינה  |  donationforyemanit  |  ראש השנה וכיפור  |  ת"ת מבשר טוב  |  ילדי תימן  |  מדור פרשת השבוע  |  פרשת השבוע  |  ס ר ט י - ו י ד א ו  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
  


יפוצו מעינותך חוצה
FacebookTwitter

      הימים הנוראים בהלכה ובאגדה
דף הבית >> מאמרים וחידושים >> מאמרים על ימי התשובה >> הימים הנוראים בהלכה ובאגדה
בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
הימים הנוראים בהלכה ובאגדה
מהדורה שלישית - אלול התשס"ו - טלפונים לפרטים, ברורים והזמנות: 04-9988996 0522-813833

 מבוא    חודש אלול    ראש השנה - יום הדין    עשרת ימי תשובה    יום הכיפורים    ''במקום שבעלי תשובה עומדים...''    ואני תפילתי לך ה'    חינוך הבנים    קביעת עיתים לתורה    ימים של התחזקות בתורה ובמצוות    חודש אלול    ערב ראש השנה    ליל ראש השנה    יום ראש השנה    תקיעת שופר    מהלכות יום טוב    הלכות עירוב תבשילין    כמה פרטים בענייני התפילה    עשרת ימי תשובה    הלכות תשובה    ערב יום הכיפורים    יום הכיפורים    הפטורים מהתענית    הלכות תפלות יום הכיפורים    סדר מוצאי יום הכיפורים  


  שער האגדה    מבוא
   לתועלת המעיינים   חכם עיניו בראשו 

   חודש אלול
   המקור לסגולתם המיוחדת של ימים אלו   ''אלול'' - חיפוש ובילוש   בואו חשבון!   התקדמות אישית   מזל החודש   רמזי אלול   אני לדודי ודודי לי 

   ראש השנה - יום הדין
   יום הדין   משפט!   51 זה לא 52!   מורא שמים כמורא בשר ודם   עורך דין בעולם השקר   כל העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד   הזמנה למשפט   לשמחה - מה זו עושה?!   היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו?!   אחים יקרים, ראש השנה - יום הדין! 

   עשרת ימי תשובה
   המחתרת   שובו בנים שובבים   לשנות כיוון   התשובה - בהישג יד!   ארובות השמים נפתחים 

   יום הכיפורים
   בן המלך השובב   השטן יוצא לפגרה 

   ''במקום שבעלי תשובה עומדים...''
   ריח בגדיו   יוסף משיטא   יקום איש צרורות   מנשה המלך   נשמה שנתת בי - טהורה!   אוי לנו מיום הדין!   מתי כדאי לחזור בתשובה?   אין יאוש בעולם כלל!   אין הדבר תלוי אלא בי!   ''אם אין אני לי מי לי''   הצעתו של פיקח   בשלי הסער הגדול הזה!   הוציאה ממסגר נפשי   מקום שבעלי תשובה עומדים   האומר אחטא ואשוב   אל תאמר לכשאפנה אשנה   ההשגחה העליונה המכוונת   אין דבר העומד בפני התשובה   והיה כלא היה   כי לא אחפוץ במות המת   מטרת העונש   מפנה מקום לעברות נוספות   הקרב האמיתי   איזהו גבור הכובש את יצרו   מה רוצה הכלב?   סוד האושר במשחק הכדורגל... 

   ואני תפילתי לך ה'
   שפתי צדיק ידעון רצון   שגיאות מי יבין   לדבר עם בורא עולם   קרוב ה'... לכל אשר יקראוהו באמת   לא יתפלל דוקא על דבר מסויים   אבינו מלכנו   שלוש עשרה מידות של רחמים   ורב חסד ואמת   הודו לה' כי טוב   והלכת בדרכיו   לא יומתו אבות על בנים 

   חינוך הבנים
   ''מה מצאו אבותיכם בי עול כי רחקו מעלי, וילכו אחרי ההבל ויהבלו''   והותירך ה' לטובה בפרי בטנך   איני יכול לגרד את התוכחה הכתובה בתורה   בית ספר ''קצלנסון''   עתידים בתי קרקסאות להפך לבתי כנסיות ובתי מדרשות   הזורעים בדמעה ברנה יקצורו   החינוך שבבית   לי זה לא יקרה   שקר בעיניים   מה הטריד את מרן החפץ חיים בימי זקנותו? 

   קביעת עיתים לתורה
   בטלנו תורתך ימים ולילות   אל תאמינו ברע   כי נר מצוה ותורה אור   מי גבר ימלט נפשו מחילול שבת   מסיר אזנו משמוע תורה   למה אתה לא בא לקבל   על מי אתה חושב ''לעבוד''   אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה   כשאצא לפנסיה אלמד   כל רגע שווה הון   גם בתחנת האוטובוס אפשר ללמוד   בעלי עסקים וחנויות   בעלי רכבים   כל קבוע כמחצה על מחצה   שכר לימוד התורה   כל המקבל עליו עול תורה   יש לו שכר הרבה ליתן לך   כי אקח מועד אני מישרים אשפוט   זוכה לתחיית המתים   הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים   אילת אהבים ויעלת חן   עין לא ראתה אלוקים זולתך   צריך לעבוד!   אוכל מפירותיהם בעולם הזה   שכל כוונותיו יהיו לשם שמים   חצי חייב חצי זכאי 

   ימים של התחזקות בתורה ובמצוות
   שמירת הלשון   מה יתרון לבעל הלשון?   ''ואהבת לרעך כמוך!''   גנות הכעס   כף זכות   הכרת הטוב   כיבוד אב ואם   שלום בית   חומרת שבועות ונדרים   שמירת העיניים   בת ישראל 


  שער ההלכה    חודש אלול
   סליחות   הזמן הראוי לסליחות   חוץ לארץ   מצוה הבאה בעבירה   ברכות התורה   הראוי להיות שליח ציבור   מטרת הסליחות   לשון נכונה   נוסחאות   מדוע באתי ואין איש   תיקון חצות   רדיו. לווין.   אורי וישעי   בדיקת תפילין ומזוזות   אחים לא מפקירים   בואו חשבון   לשנה טובה תכתבו ותחתמו 

   ערב ראש השנה
   הדלקת נרות 

   ליל ראש השנה
   הראויים להיות שליחי ציבור   אזהרות לשליח ציבור   הפסול להיות שליח ציבור   כי שכר שכרתני   עבדו את ה' בשמחה   קידוש   כרטיסי ברכה   סימנים טובים   ברכת המזון 

   יום ראש השנה
   אכילה ושתיה קודם התפלה   הכוונה בתפלה   מכירת המצוות   פתיחת ההיכל   קריאת התורה   ברית מילה   שעת סיום   שינה   סדר היום   ראש השנה שחל בשבת   תשליך   ראש השנה שחל במוצאי שבת 

   תקיעת שופר
   נשים   חולה   איסור הפסקה בין התקיעות 

   מהלכות יום טוב
   מלאכות המותרות והאסורות ביום טוב   מוקצה   רחיצה   מחיאות כפיים. ריקוד. 

   הלכות עירוב תבשילין
   מהו עירוב תבשילין?   הפטורים מעירוב תבשילין   זמן הנחת העירוב   כיצד עושים עירוב תבשילין?   זמן ההכנות לשבת   כל ההכנות 

   כמה פרטים בענייני התפילה
   המלך הקדוש   המלך המשפט   הרם קולך   ארבע הוספות   עושה 'השלום'   אבינו מלכנו 

   עשרת ימי תשובה
   תלויים ועומדים   הנהגות טובות בימים אלו   בשר חלק   תפילה בציבור   צאת השבת   לימוד ההלכה   דרשת שבת שובה   יום בשנה חשוב כשנה   מנהג הכפרות 

   הלכות תשובה
   חובת הוידוי   איזוהי תשובה גמורה?   מעלת התשובה בימים אלו   התורה מכפרת עוון ומצילה מיסורים   נח למקום ונח לבריות   גזל מקטרג בראש   מחילה על מחילה   לא יהא המוחל אכזרי   מחילה מרבו   מחילה מאביו ואמו   מחילה מאשתו   הריני מוחל וסולח לכולם   מי צדיק ומי רשע   התחרט על המצוות   עורו ישנים   הבחירה היא אך ורק ביד האדם   יפה שעה אחת קודם   מחשבות אדם ותחבולותיו   גובה הלב   הכעס   סייג לחכמה שתיקה   לשון חלקלקות   גניבת דעת   ליצנות. שמחה.   איזהו עשיר השמח בחלקו   אמצעי שלם   בעל תשובה אהוב ונחמד - אין כמוהו   מעלות התשובה   מעלתם מתגדלת   מהם חיי העולם הבא? 

   ערב יום הכיפורים


   יום הכיפורים
   חמשה עינויים   איסור מלאכה 

   הפטורים מהתענית


   הלכות תפלות יום הכיפורים
   יום הכיפורים שחל בשבת   תפלת ערבית   תפלת שחרית   תפלת מנחה   תפלת נעילה 

   סדר מוצאי יום הכיפורים
 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
+ שלח משוב
 

זכות לימוד התורה בנוסח תימן ושימור המסורת והחייאת מורשת תימן
תעמוד לתורמים היקרים נאמני עדת תימן לברכה והצלחה ישועה ורפואה ומילוי כל משאלה.

תרום בשמחה ללימוד ילדי תימן

להפקיד או העברה בנקאית לחשבון הת"ת: מבשר טוב, בנק מרכנתיל, סניף גאולה 635 ירושלים. מספר חשבון 55631


לפרטים נוספים להתקשר לטלפון  050-4148077  תזכו למצוות עם שפע ברכה והצלחה.

אם יש בקשה מיוחדת לתפילת הילדים שלחו הודעה. אפשר גם בווטסאפ 054-2254768

מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רחוב תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רחוב יחזקאל 46 ירושלים. גני ילדים רחוב ארץ חפץ 112 כניסה ב ירושלים.  
 

דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים