הרה"צ מארי יחיא אלשיך זצוק"ל
דף הבית >> יהדות תימן >> וידאו על יהדות תימן >> הרה"צ מארי יחיא אלשיך זצוק"ל

הרב הצדיק מארי יחיא אלשיך זצוק"ל
כל הזכויות שמורות ל miteiman.com  צולם בישיבת מתימן יבוא בירושלים


Kosher Videos : video.yehudim.net


 

הספד על מארי יחיא אלשיך זצ"ל
מאת הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א
שנאמר תוך השבעה בביתו של הרב המנוח בירושלים ביום כ"ג מרחשוון תשנ"ז
 
תמהו מתנינו וכשלו ברכינו, עת נפקד ממנו, חכם גדול ונעים:
נפלה עטרת ראשנו, פאר והדר עדתינו, מקור מים נובעים:
דמעות נוטפות עינינו, גברא רבא חסרנו, נותרנו הומים ומזועזעים:
מפיו תורה למדנו, חכמה ומוסר שמענו, הסביר עניינים והטעים:
תפילותיו חוצבות להבות, קורעות ושוברות לבבות, ושערי שמים נבקעים:
תורה נביאים עם כתובים, תושבחות ושירים ערבים, מפיו קולחים ושופעים:
קריאתו בטעמים ודקדוק, הכל בזכרונו חקוק, היכן להרים וכיצד להנעים:
כל געיא וכל תנועה, כנתינתה מסיני קבועה, בפיו ובלשונו מהוקצעים:
בקי ואיש תבונות, בדברי חכמים כדרבונות, וכמסמרות כולם נטועים:
הלכות מדרשים ופירושים, מנהגים וגם חידושים, על לוח ליבו קבועים:
נצר נעמ"ן מגזע נאמן, ומסורת חכמי תימן, כרם חמדתו ונטע שעשועים:
אשרי האיש מוכתר בנימוסו, משלשלת לויים ייחוסו, ולא הלך בעצת רשעים:
כי אם בתורת י"י חפצו, מילדותו עד בוא קיצו, וגומל חסד לחולים נושעים:
שפל-רוח וענוותן כהלל, אין גומרין עליו את ההלל, דיבורו בנחת ומרגועים:
הולך תמים ופועל צדק, ולגדור משוכת חדק, הפגיע בקולו והרעים:
לא עשה לרעהו רעה, צדיק באמונתו יחי"א ויגיעה, לעת יעלו מושיעים:
ועתה נבקשהו ולא נמצאהו, לא יעננו אם נקראהו, כי לקחו תמים דעים:
הצדיק אבד ואין איש שם על ליבו, להתייחד עם המלך במסיבו, ולהיטיב מעשיו הרעים:
מי יתן לנו חליפתו, מי יתן לנו תמורתו, מי יקום לנו עם מרעים:
נבקש עליו רחמים, מאת פני אדון עולמים, בורא ארקים ורקיעים:
שישים חלקו ומחיצתו, עם חכמים נבונים וידועים:
ושמונה נסיכי אדם, ושבעה רועים:
 
תנצב"ה
 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
+ שלח משוב