אני מעוניין לתרום  |  כך התחלנו את המדרש התימני  |  וידאו - יום בחצריך  |  חומר מארכיון המדינה  |  קריאה בתורה לכל השנה  |  ת"ת מבשר טוב  |  ילדי תימן  |  פרשת השבוע  |  מדור פרשת השבוע  |  ס ר ט י - ו י ד א ו  |  
      קריאה בתורה לכל השנה
דף הבית >> קריאת התורה >> קריאה בתורה לכל השנה


קריאת כל הפרשיות כפי מנהג יהודי תימן 

מהאתר מורי נט מומלץ מאד. הקש>>

קריאת התורה מהאתר נוסח תימן

קורא הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א

קריאת התורה בתימנית

היצירה הגדולה של הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א, קריאת כל התורה וההפטרות קרא ותרגום.
ניתן כאן לשמוע את הפרשה כל מברך בנפרד או לשמיעה ברצף.

הודעה למאזינים! ישנם מספר פסוקים חסרים מהמברכים או מהפטרות.
לרכישת קריאת התורה במלואה לחץ כאן
קריאה ברצף בהמשך, קריאה לפי המברכים

תורה והפטרה 

הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א

היצירה הגדולה ביותר של הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א, קריאת כל התורה וההפטרות קרא ותרגום.
ניתן כאן לשמוע את הפרשה כל מברך בנפרד או לשמיעה ברצף.
  הודעה למאזינים!
ישנם מספר פסוקים חסרים מהמברכים או מהפטרות. לרכישת קריאת התורה במלואה לחץ כאן
 
קריאה ברצף
 
ספר בראשית ספר שמות ספר ויקרא ספר במדבר ספר דברים
בראשית ואלה שמות ויקרא במדבר סיני אלה הדברים
אלה תולדת נח וארא צו נשא ואתחנן
לך לך כי אני הכבדתי (בא) ויהי ביום השמיני בהעלותך והיה עקב
וירא ויהי בשלח אשה כי תזריע שלח לך ראה אנכי
ויהיו חיי שרה וישמע יתרו זאת תהיה (מצורע) ויקח קרח שפטים ושטרים
אלה תולדת יצחק ואלה המשפטים אשה כי תזריע – זאת תהיה זאת חקת כי תצא
ויצא יעקב ויקחו לי תרומה אחרי מות וירא בלק והיה כי תבוא
וישלח יעקב ואתה תצוה קדושים זאת חקת – וירא בלק אתם נצבים
וישב יעקב כי תשא אחרי מות - קדושים פנחס וילך משה
ויהי מקץ ויקהל אמר אל הכהנים ראשי המטות אתם נצבים – וילך משה
ויגש אלה פקודי בהר סיני אלה מסעי האזינו
ויחי יעקב ויקהל - אלה פקודי אם בחקתי ראשי המטות – אלה מסעי וזאת הברכה
    בהר סיני – אם בחקתי    
 
© כל הזכויות שמורות, מיועד רק להאזנה ואסור להעתקה.

 
 
© כל הזכויות שמורות, מיועד רק להאזנה ואסור להעתקה.


הקריאות במעגל השנה

ראש חודש
הפטרת שבת וראש חודש. / הפטרת מחר חודש
תעניות קריאת התורה לתענית "ויחל משה" - [טקסט].
תשעה באב
קריאת התורה לשחרית תשעה באב
פרשת ואתחנן [ד', כ"ה - ד', מ"א] פסוק ותרגום: ראשון, שני, שלישי - טקסט.
הפטרה לתשעה באב (אסוף אסיפם) - טקסט.
קריאת התורה למנחה של תשעה באב - טקסט כולל הפטרה
ראש השנה
קריאת התורה וההפטרה לימי ראש השנה
יום כיפורים
קריאת התורה וההפטרה ליום כיפור

הפטריות לארבע שבתות שלפני פסח שקלים / זכור / פרה / החודש

קריאה לפי סדר העליות

ספר בראשית
פרשת בראשית: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת אלה תולדת נח: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת לך לך: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת וירא: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת חיי שרה: א / ב / ג / ד / ה/ ו/ ז/ הפטרה
פרשת אלה תולדת יצחק: א / ב / ג / ד / ה/ ו/ ז/ הפטרה
פרשת ויצא יעקב: א / ב / ג / ד / ה/ ו/ ז/ הפטרה
פרשת וישלח יעקב: א / ב / ג / ד / ה/ ו/ ז/ הפטרה
פרשת וישב יעקב: א / ב / ג / ד / ה/ ו/ ז/ הפטרה
פרשת ויהי מקץ: א / ב / ג / ד / ה/ ו/ ז/ הפטרה
פרשת ויגש: א / ב / ג / ד / ה/ ו/ ז/ הפטרה
פרשת ויחי יעקב: א / ב / ג / ד / ה/ ו/ ז/ הפטרה
 
ספר שמות
פרשת ואלה שמות: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת וארא: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת כי אני אכבדתי (בא): א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת ויהי בשלח: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת וישמע יתרו: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת ואלה המשפטים: א / ב / ג / ד / ה/ ו/ ז / הפטרה
פרשת ויקחו לי תרומה: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת ואתה תצוה: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת כי תשא: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת ויקהל: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת אלה פקודי: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
 
ספר ויקרא
פרשת ויקרא: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת צו: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת ויהי ביום השמיני: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת אשה כי תזריע: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת זאת תיהיה (מצורע): א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת אחרי מות: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת קדושים: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת אמור אל הכהנים: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת בהר סיני: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת אם בחקתי: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
 
ספר במדבר
פרשת במדבר סיני: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת נשא: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת בהעלותך: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת שלח לך: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת ויקח קורח: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת זאת חוקת: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת וירא בלק: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת פינחס: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת ראשי המטות: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת מסעי: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
 
ספר דברים
פרשת דברים: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת ואתחנן: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת והיה עקב: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת ראה אנכי: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת שפטים ושטרים: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת כי תצא: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת כי תבוא: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת אתם נצבים: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת וילך משה: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת האזינו: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
פרשת וזאת הברכה: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה

קריאת כל הפרשיות
מהאתר מורי נט מומלץ מאד.
הקש>>
 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
+ שלח משוב
 


 Donation form in English

תרומה ללימוד הילדים ממחשב או טלפון

להפקיד או העברה בנקאית לחשבון הת"ת: מבשר טוב, בנק מרכנתיל, סניף גאולה 635 ירושלים. מספר חשבון 55631

* להעברת תרומה מחו"ל לבנק הת"ת בארץ הקש       * להעברת תרומה לחשבון בארה"ב בנק אוף אמריקה בניו גרסי  הקש.

 

לפרטים נוספים להתקשר לטלפון  050-4148077  תזכו למצוות עם שפע ברכה והצלחה.

אם יש בקשה מיוחדת לתפילת הילדים שלחו הודעה. אפשר גם בווטסאפ 054-2254768

מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רחוב תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רחוב יחזקאל 46 ירושלים. גני ילדים רחוב ארץ חפץ 112 כניסה ב ירושלים.  
 
 
דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים