"זכור את יום השבת לקדשו. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לה'' אלהיך".
"לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובתך, עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך".
"כי ששת ימים עשה ה'' את השמים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי".
"על כן ברך ה'' את יום השבת ויקדשהו".
שירי שבת כפי מנהג תימן, בישיבה ובתלמוד תורה
 
שלום לבוא שבת - חבורת מורשת


יום שבת תשמח מאד נפשי - המשורר יצחק נהרי
 

Can't See This Message? View in a browser

This is the logo
לכל אחינו היקרים והחביביםשבת שלוםשבת הגדולפסח כשר ושמח
This is the divider

הת"ת מבשר טוב בירושלים יצאנו לחופשה עד אחרי פסח.

This is the divider
זמני כניסת שבת וחג כל המקומות בעולם
This is the divider

שיר השירים - הרב יהודה גמליאל

 
לצפיה
 
This is the divider
This is the divider
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUby1KaXZyaUpyOFk/view?usp=drive_web&_escaped_fragment_
 

לכל אחינו בית ישראל

בזכות האמונה נגאלו

מצוות הצדקה שורשה באמונה

תרומה של שקל ליום

לקרוב הגאולה ולישועה גדולה 

בכרטיס אשראי בארץ

This is the divider
This is the divider
הספר בשבילי הפרשה - הקש לכניסה
קריאת התורה וההפטרות בנוסח תימני
This is the divider

תיקון קוראים וירטואלי מאתר יד מהריץ

קורא המשורר יהודה דהרי

לכניסה

 
This is the divider
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUUmM1RWZoTUo5SWc/view?usp=drive_web&_escaped_fragment_
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUQnRZSldpdDU0d2M/view?usp=drive_web&_escaped_fragment_
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCURHR0cThIckdJalE/view?usp=sharing&_escaped_fragment_=
http://yemanpassover.blogspot.com/2018/03/blog-post_23.html
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUaDBldWd3YThwams/view?usp=drive_web&_escaped_fragment_
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUVlVkQ1Z0UXpvZTQ1U0tmZEY4X1hXdzVuYzdF/view?usp=sharin...
https://docs.google.com/document/d/1dazdKn1Lh8a-eBqC8YSX0yegsdgCAeeLiNO94y0Xi_M/edit?usp=sharing&...
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUenltbG1ZMVlNdHFxRVNFcFBjOS1GZjROZjlZ/view?usp=drive_...
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUem9SdnI0VVp2OEU/view?usp=drive_web&_escaped_fragment_
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUYm1TQjlzWGRuYnhwN3hSRThKbjlPdXRpNFRN/view?usp=drive_...
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUaU84OE51b05UV0E/view?usp=drive_web&_escaped_fragment_
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUTzJfaGJkUEJEMWdaOWJBZEhYZ1IzdXFqTjFz/view?usp=drive_...
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUMnV6azBMZlFUdU0/view?usp=drive_web&_escaped_fragment_
This is the divider
 
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUbVVsbVUzQS14eTBIM01WaEw2N2dkQU9uYk1N/view?usp=drive_...
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUbVVsbVUzQS14eTBIM01WaEw2N2dkQU9uYk1N/view?usp=drive_...
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCURnpYOEJlQk1YVGdOc01INEEyMTM5Y1kyMi1F/view?usp=drive_...
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCULWNOZEFyNmhsQXc/view?usp=drive_web&_escaped_fragment_
This is the divider
https://secured.israeltoremet.org/donate/yaldeteman?_branch_match_id=351704744535499310&_escaped_...
This is the divider

לשאלת רבים

    בעניין כיבוי גז ביום טוב באמצעות כפית המונחת [ללא מגע יד] מספר שניות על החיישן הסמוך ללהבות הגז, פסק מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א כדלקמן: הדבר מותר, משום דהוי גרם כיבוי, כיון שהגז מתכבה רק לאחר מספר שניות [על דרך מה שנתבאר כיו"ב בבארות יצחק על פסקי מהרי"ץ הלכות יום טוב ובשלחן ערוך המקוצר סימן צ"ד סוף סעיף כ"ז]. כמו כן, נודע למרן שליט"א כי אין חשש לניתוק מיידי של המעגל החשמלי, אלא גם הוא באותה דרך גרמא, והא בהא תליא. בכדי למנוע חשש סכנה מחמת דליפת הגז, יש לסגור את הכפתור לאחר מכן.

This is the divider
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUaEp6X3ZRcUh0RTA/view?usp=drive_web&_escaped_fragment_
This is the divider
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUNEwyaENCN1FJbm8/view?usp=drive_web&_escaped_fragment_
This is the divider
יגל יעקב - על פרשת השבוע
This is the divider
בים דרך - ויקרא
This is the divider
This is the footer