.שבת חנוכה. פרשת מקץ. יום שני ושלישי ראש חודש טבת

הרב ציון חוברה במסיבת חנוכה של תלמוד תורה מבשר טוב.

דברים נלהבים על המלחמה היומית של בני תימן לשמירת המסורת.