קינות אחרי ערבית ט' באב.
הקינה למי אבכה בישיבת מתימן יבוא.
מקונן הרב י. נ.
עם כתוביות.
 "אִם אֶשְׁכָּחֵךְ יְרוּשָׁלָם תִּשְׁכַּח יְמִינִי, תִּדְבַּק לְשׁוֹנִי לְחִכִּי אִם לֹא אֶזְכְּרֵכִי אִם לֹא אַעֲלֶה אֶת יְרוּשָׁלַם עַל ראשׁ שִׂמְחָתִי". 
ספר חשוב
ארבע התעניות ובין המצרים
בהלכה ובאגדה
מאד מומלץ. לצפיה
אתר על
השואה של יהודי תימן

 
ימי בין המצרים
כיון שבשבעה עשר בתמוז התחילו צרות החָרבן,
לכן נוהגין כמה ענייני אבילות...להמשך
חורבן
הרב ציון חוברה בנושא החורבן.  הקש לצפיה

 
ילד תימני בוכה
 חלום של כל יהודי - להשתתף בבנין בית המקדש

לימוד התורה, התחזקות באמונה, אהבת אחים,
רצון חזק, ותפילה לקרוב הגאולה
ותרומה ללומדי תורה


אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה
 

http://my.enter-system.com/image/users/78332/flash/big/1434628-7752.png


 

החטא גרם

שמונה מאות וחמישים שנה ישבו ישראל בארצם מיום שהכניסם יהושע לשם, כשנכנסו בנ"י לא"י, נכנסו לשבת בה ישיבת עולם שכך הבטיח הקב"ה, אולם הארץ אינה מקיימת עוברי עבירה שנאמר (ויקרא יח) "ולא תקיא הארץ אתכם" ובנ"י הרבו למעול מעל בה'' ועבדו עבודה זרה עד עלות חמת ה'' בעמו עד לאין מרפא.

 

תודה וברכה לתורמי הישיבה והת"ת.

 אשריהם ישראל נחלצים לעזרה בנדיבות גדולה, יודעים היכן להשקיע את ממונם בנכסי החסד והנצח ונרתמים לעזרת הבחורים והילדים העמלים בתורה. חכם לב יקח מצוות.
חשבון מים של הגני ילדים. איום לפני ניתוק, בסך 1446 ש"ח.

המבקשים לזכות ולשלם את חשבון המים, נא לצור קשר במייל mtyavo@gmail.com

או בטלפון: 050-4148077.

ברכות וישועות ומילוי כל משאלות

 
ניתוחים וניסיונות בילדים תימנים וידאו