הגדיים הקטנים בת"ת מבשר טוב - דור העתיד של יהדות תימן

Can't See This Message? View in a browser לצפיה מלאה 

This is the logo
איגרת לשבת פרשת אחרי מות ופרשת קדושים
This is the divider
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUUC1DcFBORUpGWm8/view?usp=drive_web
This is the divider
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUOEdMZTJES3hyTjg/view?usp=drive_web
This is the divider

תיקון קוראים וירטואלי מאתר יד מהריץ

קורא המשורר יהודה דהרי

 

לכניסה

 
This is the divider
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUeTl3QmRaeXhqaXlrRHp1ZVRLVllyMlNwZHdB/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUMkRwamlnUndvZm5kcGtfVnRSQ243LWh2QlNj/view?usp=drive_web
This is the divider
קריאת התורה וההפטרות בנוסח תימני
This is the divider
 

להאכיל את הגוזלים בתלמוד תורה התימני

זכות הלימוד והתפילה והנחלת התורה לדור הצעיר, תעמוד לתורם ולבני ביתו לבריאות איתנה, פרנסה טובה ומילוי כל משאלה.

 
לתרומה ולישועה
This is the divider
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUU1FjNWx6Z19PMWM/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUaTRBWWF3Xzh0MjQ/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUMGxOdXF0TmNtMVk/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUaFZvTktVbEFERms/view?usp=drive_web
This is the divider
 

פרשת קדושים

איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו אני ה' אלקיכם

כתב רבינו האר"י זצ"ל, שכל ההצלחה של האדם תלויה בכיבוד הוריו. וככל שמכבדים ויראים מאבא ואמא, כך מצליחים יותר.
ומעשה ברבי ישמעאל כהן גדול שבאה אמו לבית המדרש, ואמרה לנוכחים שהבן שלה לא מכבד אותה. נתכרכמו פניהם ושאלו אותה 'במה בדיוק הוא לא מכבד אותך?'. ענתה 'כשהוא מגיע מבית המדרש אני רוחצת לו את הרגלים, לאחר מכן רוצה לשתות את המים, והוא לא מסכים. תגידו לי

 
להמשך קריאה
 
 

פרשת אחרי מות מהספר מעינה של תורה ''דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש...ולא ימות''
· שלא ימות כדרך שמתו בניו (רש''י). בתורת-כהנים נאמר, שההזהרה הזאת מוסבה על יום-הכיפורים, שאם הוא נכנס לקדשי-הקדשים יותר מכפי שהתירה תורה הריהו חייב מיתה. והנה בגמרא (שבועות י''ג) מקשים על עבירות שביום-הכיפורים, כיצד נענשים עליהן והלא יום-הכיפורים מכפר? ומתרצת הגמרא, כי יתכן הדבר כאשר אדם עובר עבירה ביום-הכיפורים ומת בטרם היה סיפק שיכפר עליו יום-הכיפורים. זוהי כוונתו של רש''י: ''שלא ימות כדרך שמתו בניו'' - שלא ימות פתאום כדרך שמתו בניו באורח פתאומי, כי אז ממילא [לא] יכפר עליו יום-הכיפורים...

 
להמשך קריאה
This is the divider

עלונים על פרשת השבוע

https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUS01IVnpKZm9zMjV4YlNwUFg2RmVWdWdjaEw4/view?usp=drive_web
This is the divider
שירים תימנים
https://www.youtube.com/watch?v=2LVFgIl4JaI&t=3s&list=PLF5DE4B384E72F86F&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=mzfia0YS_u8&list=PLF5DE4B384E72F86F&index=1
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCURUt6RHJoZmg3LWM/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUcGdseEQtZFU3Rjg/view?usp=drive_web
This is the divider

הלכות ספירת העומר

"וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה לה'" (פרשת אמור כג, טו-טז) הלכות ספירת־העומר וימי הספירה שלחן ערוך המקוצר - אורח חיים חלק ג' [א] בליל שני של פסח, מתחילין לספור ספירת־העומר. וסופרין מעומד. המצוה היא לספור תכף בתחילת הלילה אחר צאת הכוכבים, ובדיעבד זמנה כל הלילה{א}. ונוהגים לספור אחרי קדיש... להמשך קריאה

This is the divider
יגל יעקב - על פרשת השבוע
This is the divider

 הרב ברוך רוזנבלום - שיעורים על הפרשה מאד מומלצים

פרשת אחרי מות עא להמשך קריאה
פרשת קדושים עד  להמשך קריאה

פרשת אחרי מות עד   להמשך קריאה

This is the divider
This is the divider
לאתר מוסדות מתימן יבוא
This is the divider
 

יש  הקונה עולמו בתרומה אחת בעין יפה

 
מתחברים למוסדות העדה בתרומה נדיבה
This is the divider
This is the footer

If you feel you received it by mistake or wish to unsubscribe, click here

דרוש בונה אתרים
לבניית אתר חדש למוסדות - וורדפרס או אחר

 
להתקשר 050-4148077 או להשאיר הודעה בצור קשר