מתימן יבוא
מוסדות הקודש המרכזים לבני תימן
ישיבת מתימן יבוא. ירושלים רח'' תרמ"ב 6. טלפון רב קוי: 02-5812531 פקס 02-5826919 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב
- הת"ת לבני עדת תימן רח'' אבינדב 22ג'' ירושלים. משכנות הרועים התלמוד תורה לבני עדת תימן בראשון לציון. רח'' נחמיה 111 050-3355022
 
אתר נוסח תימן פעולת צדיק יד מהרי תימני ישראל מורי נט רואים את הקולות
 
שיר השירים. קורא הרב יהודה גמליאל.
חלקה לתלמיד אלקנה נ"י

הרב צימרוט פרשת שלח לך הקש לצפיה

הרב צימרוט פרשת לך לך תשע"א  הקש לצפיה

   

חדש עלון מחודדין בפיך שלח לך לילדים הקש לצפיה

חדש עלון מחודדין בפיך שלח לך תשע"ד הקש לצפיה

 
פרשת שלח לך חידושים ועלונים  על הפרשה          
מעיינה של תורה פרשת שלח לך
למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר (רש''י).

מה מוסר יכלו המרגלים ליקח ממרים, והלא מרים דיברה במשה רבינו ואילו המרגלים לא דברו אלא בארץ-כנען שאינה אלא אדמה אדרבה, הרי אמר רש''י בסוף פרשת יתרו על הפסוק: ''אשר לא תגלה ערותך עליו - והלא דברים קל-וחומר, ומה עצים ואבנים אמרה תורה שלא יבזו אותם קל-וחומר אדם שנברא בצלם יוצרו על אחת כמה וכמה'' - אבל אין ללמוד את הקל מן החומר, על עצים ואבנים ממשה רבינו?
ברם, הרי העידה תורה על משה רבנו: ''והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על-פני האדמה'' (לעיל י''ב-ג), שהיה נחשב בעיני עצמו כעצים וכאבנים ולא היה העלבון איכפת לו כלל. לפיכך נאמר שם: ''וישמע ה'' (י''ב-ה) - ה שמע ואילו משה עצמו לא הטה אוזן ולא נתן דעתו על כך. מאדם כגון זה היו צריכים לקחת מוסר שאסור...     
להמשך
הרב מאיר צימרוט פרשת שלח לך
קריאת התורה  לפי מנהג תימן, הרב יהודה גמליאל שליט"א.
לפי המברכים:

פרשת שלח לך: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
קריאה ברצף: פרשת
 
  בהעלותך
 
מאתר יד מהרי"ץ
   קריאת התורה תיקון קוראים וירטואלי.
 
לימוד קריאת מגילת רות בת"ת מבשר טוב

 
ביקור ילדי הת"ת בגן החיות

 
הידברות-הרב זמיר כהן-פרשת במדבר
חדש הרב גלעד בניאל בנושא ספירת העומר
קריאת התורה מאתר מורי נט. לבחור פרשה ואת המברך, לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולשמוח בתורה הקדושה.
ספרים על הפרשה
יגל יעקב על פרשת השבוע  הרב יעקב צבי אופמן בן הרה"ח אברהם חיים זצוק"ל הי"ד
ספר במדבר  פרשת במדבר    פרשת נשא    פרשת בהעלתך    פרשת שלח    פרשת קרח    פרשת חקת    פרשת בלק    פרשת פנחס    פרשת מטות    פרשת מסעי  
 
בשבילי הפרשה - הקש לכניסה בים דרך - במדבר   הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
עלון מחודדין בפיך לילדים פרשת במדבר תשע"ד.  לצפיה בעלון
 
 
קישור לאתרים תימנים אתר נוסח תימן פעולת צדיק יד מהריץ   תימני ישראל  

תימן
פרשת שלח לך חידושים ועלונים  על הפרשה          
עלון לשבת מחודדין בפיך תשע"ד חדש  בהעלותך לילדים חדש בהעלותך
מעיינה של תורה פרשת שלח לך
למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר (רש''י).

מה מוסר יכלו המרגלים ליקח ממרים, והלא מרים דיברה במשה רבינו ואילו המרגלים לא דברו אלא בארץ-כנען שאינה אלא אדמה אדרבה, הרי אמר רש''י בסוף פרשת יתרו על הפסוק: ''אשר לא תגלה ערותך עליו - והלא דברים קל-וחומר, ומה עצים ואבנים אמרה תורה שלא יבזו אותם קל-וחומר אדם שנברא בצלם יוצרו על אחת כמה וכמה'' - אבל אין ללמוד את הקל מן החומר, על עצים ואבנים ממשה רבינו?
ברם, הרי העידה תורה על משה רבנו: ''והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על-פני האדמה'' (לעיל י''ב-ג), שהיה נחשב בעיני עצמו כעצים וכאבנים ולא היה העלבון איכפת לו כלל. לפיכך נאמר שם: ''וישמע ה'' (י''ב-ה) - ה שמע ואילו משה עצמו לא הטה אוזן ולא נתן דעתו על כך. מאדם כגון זה היו צריכים לקחת מוסר שאסור...     
להמשך
הרב מאיר צימרוט פרשת שלח לך
קריאת התורה  לפי מנהג תימן, הרב יהודה גמליאל שליט"א.
לפי המברכים:

פרשת שלח לך: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
קריאה ברצף: פרשת
 
  בהעלותך
 
מאתר יד מהרי"ץ
   קריאת התורה תיקון קוראים וירטואלי.
חדש עלון מחודדין בפיך תשע"ד לצפיה מלאה הקש    העלון שלח לך לילדים הקש
קריאת התורה מאתר מורי נט. יש לבחור פרשה ואת המברך, לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולשמוח בתורה הקדושה.שלום רב לאוהבי תורתך!
פונים אנו לציבור היקר לקראת יום קבלת התורה,
לבוא לעזרת ה' בגיבורים, להתאחד כולנו לכבוד התורה, ולמען מוסדות העדה בירושלים: ישיבת "מתימן יבוא" ות"ת "מבשר טוב", אשר הם הנושאים את דגל התורה עם מנהגי ומסורת תימן.
בישיבה לומדים, עשרות בחורים בעלי תשובה בתנאי פנימיה מלאים, ומוסרים את נפשם וליבם ללימוד התורה, כדי להקים את בתיהם ולחנך את ילדיהם על ערכי התורה והיהדות כפי שקבלנו מאבותינו.
התלמוד תורה "מבשר טוב", בו מחנכים את ילדינו על פי מסורת ומנהגי תימן הקדומים, והם דור העתיד אשר אליהם נשואות עינינו להמשיך דרך אבותינו הקדושים.
דרושה עזרה דחופה לקיום המוסדות.
יהי רצון שהברכה תשרה בבתיכם, תפילותיכם יתקבלו ברצון, וישרה השלום במעונכם.
תרומות והוראת קבע, ניתן לשלוח לכתובת הישיבה או הת"ת. ירושלים ת.ד 41028. ניתן להפקיד תרומות בחשבונות בנק הדואר: מתימן יבוא מספר 4874867 או "מבשר טוב" מספר 8388591. לתרומה בכרטיס אשראי תרומה זכר למחצית השקל פרטים נוספים: טל': 02-5812531
בברכת התורה בשם תלמידי מוסדות מתימן יבוא הרב יורם גריידי שליט"א 
 תפילת השל"ה
תפילת אבות על בנים מבעל של"ה הקדוש - הגאון רבי ישעיהו הלוי הורביץ זצוק"ל. הכולל תפילה לכל עת, ובפרט לערב ראש חודש סיון,
להתפלל על עצמו ועל צאצאיו לילך בדרכי ישרים, יהי רצון שתתקבלנה תפילותכם ותפילות כל עמו ישראל ברצון, אמן.
ספרים על הפרשה
יגל יעקב על פרשת השבוע  הרב יעקב צבי אופמן בן הרה"ח אברהם חיים זצוק"ל הי"ד
ספר במדבר  פרשת במדבר    פרשת נשא    פרשת בהעלתך    פרשת שלח    פרשת קרח    פרשת חקת    פרשת בלק    פרשת פנחס    פרשת מטות    פרשת מסעי  
 
בשבילי הפרשה - הקש לכניסה בים דרך - במדבר   הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

שבת שלום

איגרת לשבת נחמו ט"ו באב פרשת ואתחנן

 
 

אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלם יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו.

כל הכלים טעונין טבילה. ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים, ומה היו אומרות: בחור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך, אל תתן עיניך בנוי תן עיניך במשפחה, שקר החן והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהלל, ואומר תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה, וכן הוא אומר: (שיר ג') צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו. ביום חתונתו - זו מתן תורה, וביום שמחת לבו - זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן.

עוד על ט"ו באב, הקש

 

קריאה בתורה תימנית ספר דברים פרשת השבוע ואתחנן מברך חמישי בנוסח תימן מאת שוהם שמחי קולך בציון מרכז לשימור ניגוני תימן  

 
 
 

																
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:0013:21
 
 

קריאה בתורה תימנית ספר דברים פרשת השבוע ואתחנן מברך ששי בנוסח תימן מאת שוהם שמחי

 
 
 

																
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:0004:11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עלונים

 
 
 

רבי אברהם יהושע השל מאפטא, "אוהב ישראל" לפרשות התורה, לט"ו באב ויום הכיפורים
 

...ויש לתת לב לדעת ולהבין מדוע יגדל היום הזה ליום טוב גדול כל כך, יותר מכל הימים טובים, עבור זה שהותרו השבטים לבוא זה בזה.  גם יש להבין מהו מקור השורשים בעולמות עליונים להיום הזה, להיותו יום טוב גדול כל כך.... ובוודאי יש להבין מהו ענין המחול אשר עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות להצדיקים. כי ודאי אין אלו הדברים כפשוטן. ויש לומר דהנה בעולם הנשמות, עולם תשלום הגמול לעושי רצונו יתברך. אמרו רבותינו ז"ל שכל אחד ואחד נכווה מחופתו של חבירו, כי ישנם במדרגה זה למעלה מזה. כל אחד לפי פעולותיו ומעשיו הטובים שפעל ועשה בעולם הזה. נמצא כי עדיין נשמות הצדיקים לא הגיעו לידי שלימות המאושר. לאשר כל אחד רואה שיש מדריגה למעלה הימנו [ומקנא או מצטער שיש גבוהים ממנו]. אמנם הבורא ברוך הוא וברוך שמו, מרוב טובו וחסדו הגדול, חפץ למען צדקו לבל ידח ממנו נידח בשום בחינה ומדריגה. ומצרף ומלבן נשמות ישראל בכל מיני זיכוך וצירוף, כצרוף את הכסף וכבחון את הזהב. עד אשר לעתיד לבוא יהיו כל נשמות הצדיקים בבחינת השתוות שלימות המאושר [=שוות ושלמות כולן]. ואז לא יהיה שום אחד גדול מחבירו במעלה. וכולם יהיו קרובים אל מקור כל מקורות הקדושה ובמעלת השגת הבורא ברוך הוא וברוך שמו, כולם יהיו שווים לטובה. והנה בעולם הזה, אי אפשר להשיג בהשגת הבורא ברוך הוא וברוך שמו, כל אחד מצד פעולותיו ולא מצד עצמותו יתברך [=כל אחד תופס את ה' לפי מה שרואים שה' עושה בעולם ולא מבחינת מהותו-עצמו]. וכמבואר בספרים הקדושים, אמנם כן לעתיד לבוא, כאשר יזדככו כל נשמות הצדיקים, אז יבואו להשגה גדולה כל כך שיוכלו להשיג הבורא ברוך הוא וברוך שמו מצד עצמותו כביכול. ו...נבוא לבאר דברי רבי אליעזר "עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים". מחו"ל הוא לשון עיגול. מלשון "מחול הכרם". כי דבר עגול שאין בו מורשא דקרנתא [=פינות] הכל בשווה לנקודה הפנימית ואין בו שום השתנות בשום איזה צד. וכן יהיה לעתיד לבוא, כי כל נשמות הצדיקים כולם יהיו שווים לטובה למקור ושורש כל שורשי הקדושה. והוא [ה'] יושב באמצע "וכל אחד ואחד מראה באצבעו וכו' זה ה' קוינו לו" – היינו, כמו שנתבאר שיהיה להם השגה בהבורא ברוך הוא וברוך שמו מצד עצמותו יתברך. והנה על בחינה זו שיהיה לעתיד לבוא כנ"ל דומות אות סמ"ך שבא"ב [=אלף-בית]. כי כתיבת אות סמ"ך הוא בעיגול בלי מורשא דקרנתא. והוא נקודת עלמא דבינה [=עולם הבינה, ספירה נקבית בספירות הקבליות], עולם הבא, עולם החירות. וכנודע מהספרים הקדושים והוא סוד ט"ו באב – היינו, אות הט"ו באותיות האלף בי"ת והוא אות סמ"ך. ויום טוב הזה ט"ו באב מרמז על בחינה זו, לאשר הוא סוף כל המועדות שבשנה – בסוד היקף ובסוד "עולם שנה נפש" וכמו כן יום הכיפורים הוא גם כן בבחינה הלזו, כנודע מהספרים הקדושים שיום הקדוש והנורא הזה הוא בסוד אימא עילאה, תשובה עילאה, ולזה [לכן] "לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים". כי אלו הימים מרמזים על מעלת גדלות בני ישראל. שיהיה להם לעתיד לבוא שהבורא ברוך הוא וברוך שמו ייטיב חסדו עמהם לבל ידח ממנו נידח ולזככם שיהיו כולם שווים במעלה זו. היינו השגה גדולה מצד עצמותו יתברך וכנ"ל. וזהו "שבהם בנות ישראל", היינו, נשמות בני ישראל, "יוצאים בכלי לבן שאולין" – כי שאולים המה מחסד הבורא ברוך הוא וברוך שמו, אשר עשה עמהם, "כדי שלא לבייש את מי שאין לו", רק שיהיו כולם שווים במעלה ובמדריגה ובשלימות המאושר. וזהו גם כן פירוש דברי רבי יוחנן אמר שמואל "יום שהותרו השבטים לבוא זה בזה", היינו, שיום הזה מרמז לבהירות גדול[ה] כל כך שיהיה לעתיד לבוא שלא יהיה כל אחד ואחד נכווה מחופתו של חברו, רק כולם יהיו שווים במדריגה. וזהו שהותרו השבטים לבוא זה בזה והבן כל זה היטב.

 
 
 
 

תרומה לחשבון הת"ת: מבשר טוב, בנק מרכנתיל, סניף גאולה 635 ירושלים. מ.ח 55631

להעברת תרומה מחו"ל לבנק הת"ת בארץ הקש 

להעברת תרומה לחשבון בארה"ב בנק אוף אמריקה בניו גרסי  הקש

אם יש בקשה מיוחדת לתפילת הילדים שלחו הודעה. אפשר בווטסאפ 054-2254768


 
 
+ שלח משוב
 
+ שלח משוב