מתימן יבוא
מוסדות הקודש המרכזים לבני תימן
ישיבת מתימן יבוא. ירושלים רח'' תרמ"ב 6. טלפון רב קוי: 02-5812531 פקס 02-5826919 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב
- הת"ת לבני עדת תימן רח'' אבינדב 22ג'' ירושלים. משכנות הרועים התלמוד תורה לבני עדת תימן בראשון לציון. רח'' נחמיה 111 050-3355022
 
אתר נוסח תימן פעולת צדיק יד מהרי תימני ישראל מורי נט רואים את הקולות
 
שיר השירים. קורא הרב יהודה גמליאל.
חלקה לתלמיד אלקנה נ"י

הרב צימרוט פרשת שלח לך הקש לצפיה

הרב צימרוט פרשת לך לך תשע"א  הקש לצפיה

   

חדש עלון מחודדין בפיך שלח לך לילדים הקש לצפיה

חדש עלון מחודדין בפיך שלח לך תשע"ד הקש לצפיה

 
פרשת שלח לך חידושים ועלונים  על הפרשה          
מעיינה של תורה פרשת שלח לך
למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר (רש''י).

מה מוסר יכלו המרגלים ליקח ממרים, והלא מרים דיברה במשה רבינו ואילו המרגלים לא דברו אלא בארץ-כנען שאינה אלא אדמה אדרבה, הרי אמר רש''י בסוף פרשת יתרו על הפסוק: ''אשר לא תגלה ערותך עליו - והלא דברים קל-וחומר, ומה עצים ואבנים אמרה תורה שלא יבזו אותם קל-וחומר אדם שנברא בצלם יוצרו על אחת כמה וכמה'' - אבל אין ללמוד את הקל מן החומר, על עצים ואבנים ממשה רבינו?
ברם, הרי העידה תורה על משה רבנו: ''והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על-פני האדמה'' (לעיל י''ב-ג), שהיה נחשב בעיני עצמו כעצים וכאבנים ולא היה העלבון איכפת לו כלל. לפיכך נאמר שם: ''וישמע ה'' (י''ב-ה) - ה שמע ואילו משה עצמו לא הטה אוזן ולא נתן דעתו על כך. מאדם כגון זה היו צריכים לקחת מוסר שאסור...     
להמשך
הרב מאיר צימרוט פרשת שלח לך
קריאת התורה  לפי מנהג תימן, הרב יהודה גמליאל שליט"א.
לפי המברכים:

פרשת שלח לך: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
קריאה ברצף: פרשת
 
  בהעלותך
 
מאתר יד מהרי"ץ
   קריאת התורה תיקון קוראים וירטואלי.
 
לימוד קריאת מגילת רות בת"ת מבשר טוב

 
ביקור ילדי הת"ת בגן החיות

 
הידברות-הרב זמיר כהן-פרשת במדבר
חדש הרב גלעד בניאל בנושא ספירת העומר
קריאת התורה מאתר מורי נט. לבחור פרשה ואת המברך, לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולשמוח בתורה הקדושה.
ספרים על הפרשה
יגל יעקב על פרשת השבוע  הרב יעקב צבי אופמן בן הרה"ח אברהם חיים זצוק"ל הי"ד
ספר במדבר  פרשת במדבר    פרשת נשא    פרשת בהעלתך    פרשת שלח    פרשת קרח    פרשת חקת    פרשת בלק    פרשת פנחס    פרשת מטות    פרשת מסעי  
 
בשבילי הפרשה - הקש לכניסה בים דרך - במדבר   הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
עלון מחודדין בפיך לילדים פרשת במדבר תשע"ד.  לצפיה בעלון
 
 
קישור לאתרים תימנים אתר נוסח תימן פעולת צדיק יד מהריץ   תימני ישראל  

תימן
פרשת שלח לך חידושים ועלונים  על הפרשה          
עלון לשבת מחודדין בפיך תשע"ד חדש  בהעלותך לילדים חדש בהעלותך
מעיינה של תורה פרשת שלח לך
למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר (רש''י).

מה מוסר יכלו המרגלים ליקח ממרים, והלא מרים דיברה במשה רבינו ואילו המרגלים לא דברו אלא בארץ-כנען שאינה אלא אדמה אדרבה, הרי אמר רש''י בסוף פרשת יתרו על הפסוק: ''אשר לא תגלה ערותך עליו - והלא דברים קל-וחומר, ומה עצים ואבנים אמרה תורה שלא יבזו אותם קל-וחומר אדם שנברא בצלם יוצרו על אחת כמה וכמה'' - אבל אין ללמוד את הקל מן החומר, על עצים ואבנים ממשה רבינו?
ברם, הרי העידה תורה על משה רבנו: ''והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על-פני האדמה'' (לעיל י''ב-ג), שהיה נחשב בעיני עצמו כעצים וכאבנים ולא היה העלבון איכפת לו כלל. לפיכך נאמר שם: ''וישמע ה'' (י''ב-ה) - ה שמע ואילו משה עצמו לא הטה אוזן ולא נתן דעתו על כך. מאדם כגון זה היו צריכים לקחת מוסר שאסור...     
להמשך
הרב מאיר צימרוט פרשת שלח לך
קריאת התורה  לפי מנהג תימן, הרב יהודה גמליאל שליט"א.
לפי המברכים:

פרשת שלח לך: א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה
קריאה ברצף: פרשת
 
  בהעלותך
 
מאתר יד מהרי"ץ
   קריאת התורה תיקון קוראים וירטואלי.
חדש עלון מחודדין בפיך תשע"ד לצפיה מלאה הקש    העלון שלח לך לילדים הקש
קריאת התורה מאתר מורי נט. יש לבחור פרשה ואת המברך, לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולשמוח בתורה הקדושה.שלום רב לאוהבי תורתך!
פונים אנו לציבור היקר לקראת יום קבלת התורה,
לבוא לעזרת ה' בגיבורים, להתאחד כולנו לכבוד התורה, ולמען מוסדות העדה בירושלים: ישיבת "מתימן יבוא" ות"ת "מבשר טוב", אשר הם הנושאים את דגל התורה עם מנהגי ומסורת תימן.
בישיבה לומדים, עשרות בחורים בעלי תשובה בתנאי פנימיה מלאים, ומוסרים את נפשם וליבם ללימוד התורה, כדי להקים את בתיהם ולחנך את ילדיהם על ערכי התורה והיהדות כפי שקבלנו מאבותינו.
התלמוד תורה "מבשר טוב", בו מחנכים את ילדינו על פי מסורת ומנהגי תימן הקדומים, והם דור העתיד אשר אליהם נשואות עינינו להמשיך דרך אבותינו הקדושים.
דרושה עזרה דחופה לקיום המוסדות.
יהי רצון שהברכה תשרה בבתיכם, תפילותיכם יתקבלו ברצון, וישרה השלום במעונכם.
תרומות והוראת קבע, ניתן לשלוח לכתובת הישיבה או הת"ת. ירושלים ת.ד 41028. ניתן להפקיד תרומות בחשבונות בנק הדואר: מתימן יבוא מספר 4874867 או "מבשר טוב" מספר 8388591. לתרומה בכרטיס אשראי תרומה זכר למחצית השקל פרטים נוספים: טל': 02-5812531
בברכת התורה בשם תלמידי מוסדות מתימן יבוא הרב יורם גריידי שליט"א 
 תפילת השל"ה
תפילת אבות על בנים מבעל של"ה הקדוש - הגאון רבי ישעיהו הלוי הורביץ זצוק"ל. הכולל תפילה לכל עת, ובפרט לערב ראש חודש סיון,
להתפלל על עצמו ועל צאצאיו לילך בדרכי ישרים, יהי רצון שתתקבלנה תפילותכם ותפילות כל עמו ישראל ברצון, אמן.
ספרים על הפרשה
יגל יעקב על פרשת השבוע  הרב יעקב צבי אופמן בן הרה"ח אברהם חיים זצוק"ל הי"ד
ספר במדבר  פרשת במדבר    פרשת נשא    פרשת בהעלתך    פרשת שלח    פרשת קרח    פרשת חקת    פרשת בלק    פרשת פנחס    פרשת מטות    פרשת מסעי  
 
בשבילי הפרשה - הקש לכניסה בים דרך - במדבר   הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

העדות הכי מזעזעת - הגברת הלן רוזנרוט 6 מרץ 2018 בועדה

סיפור זיכרונות מהיותה בת 5 שנים בבית החולים. 

אתר שואת ילדי תימן http://www.shoaatyaldeyteman.net/
 
כולם שותפים אכזרים לפשעים בסגנון ימ"ש הגרמנים הנאצים.
גנבות ילדים התעללות בהורים מסכנים. ילדים תימנים משמשים כשפני נסיונות עד למותם, מכירת אברים של ילדים, תעשיה של מסחר בתימנים חיים ומתים.
עשרות שנים של השתקה. 
עד מתי?
המדינה שותקת. לא מודה לא מתנצלת לא מקבלת אחריות על פשעי גופי הממסד וחיפוי המשטרה והחוק ועל השתקה אכזרית עשרות שנים. 
העיתונות והתשקורת לא מרעישים את העולם. 
בנושא התימנים, לא כל דבר הציבור חייב לדעת.
קנוניה של העולם האשכנזי המשכיל והנאור. 
המנהיגים השולטים. המשטרה בית המשפט ועדות חקירה להסתרה, העיתונות הרדיו טלויזיה חברי כנסת וממשלה מבקר המדינה בתי חולים ויצו ועוד רשעים שותפים פעילים.
עד מתי?
הגיע הזמן שיודו בפשעים וישלמו את המחיר, מלבד הגיהנום הרותח המחכה להם.
הגדיים הקטנים בת"ת מבשר טוב - דור העתיד של יהדות תימן

Can't See This Message? View in a browser לצפיה מלאה 

This is the logo
איגרת לשבת פרשת אחרי מות ופרשת קדושים
This is the divider
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUUC1DcFBORUpGWm8/view?usp=drive_web
This is the divider
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUOEdMZTJES3hyTjg/view?usp=drive_web
This is the divider

תיקון קוראים וירטואלי מאתר יד מהריץ

קורא המשורר יהודה דהרי

 

לכניסה

 
This is the divider
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUeTl3QmRaeXhqaXlrRHp1ZVRLVllyMlNwZHdB/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUMkRwamlnUndvZm5kcGtfVnRSQ243LWh2QlNj/view?usp=drive_web
This is the divider
קריאת התורה וההפטרות בנוסח תימני
This is the divider
 

להאכיל את הגוזלים בתלמוד תורה התימני

זכות הלימוד והתפילה והנחלת התורה לדור הצעיר, תעמוד לתורם ולבני ביתו לבריאות איתנה, פרנסה טובה ומילוי כל משאלה.

 
לתרומה ולישועה
This is the divider
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUU1FjNWx6Z19PMWM/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUaTRBWWF3Xzh0MjQ/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUMGxOdXF0TmNtMVk/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUaFZvTktVbEFERms/view?usp=drive_web
This is the divider
 

פרשת קדושים

איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו אני ה' אלקיכם

כתב רבינו האר"י זצ"ל, שכל ההצלחה של האדם תלויה בכיבוד הוריו. וככל שמכבדים ויראים מאבא ואמא, כך מצליחים יותר.
ומעשה ברבי ישמעאל כהן גדול שבאה אמו לבית המדרש, ואמרה לנוכחים שהבן שלה לא מכבד אותה. נתכרכמו פניהם ושאלו אותה 'במה בדיוק הוא לא מכבד אותך?'. ענתה 'כשהוא מגיע מבית המדרש אני רוחצת לו את הרגלים, לאחר מכן רוצה לשתות את המים, והוא לא מסכים. תגידו לי

 
להמשך קריאה
 
 

פרשת אחרי מות מהספר מעינה של תורה ''דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש...ולא ימות''
· שלא ימות כדרך שמתו בניו (רש''י). בתורת-כהנים נאמר, שההזהרה הזאת מוסבה על יום-הכיפורים, שאם הוא נכנס לקדשי-הקדשים יותר מכפי שהתירה תורה הריהו חייב מיתה. והנה בגמרא (שבועות י''ג) מקשים על עבירות שביום-הכיפורים, כיצד נענשים עליהן והלא יום-הכיפורים מכפר? ומתרצת הגמרא, כי יתכן הדבר כאשר אדם עובר עבירה ביום-הכיפורים ומת בטרם היה סיפק שיכפר עליו יום-הכיפורים. זוהי כוונתו של רש''י: ''שלא ימות כדרך שמתו בניו'' - שלא ימות פתאום כדרך שמתו בניו באורח פתאומי, כי אז ממילא [לא] יכפר עליו יום-הכיפורים...

 
להמשך קריאה
This is the divider

עלונים על פרשת השבוע

https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUS01IVnpKZm9zMjV4YlNwUFg2RmVWdWdjaEw4/view?usp=drive_web
This is the divider
שירים תימנים
https://www.youtube.com/watch?v=2LVFgIl4JaI&t=3s&list=PLF5DE4B384E72F86F&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=mzfia0YS_u8&list=PLF5DE4B384E72F86F&index=1
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCURUt6RHJoZmg3LWM/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B7F4veQTuXCUcGdseEQtZFU3Rjg/view?usp=drive_web
This is the divider

הלכות ספירת העומר

"וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה לה'" (פרשת אמור כג, טו-טז) הלכות ספירת־העומר וימי הספירה שלחן ערוך המקוצר - אורח חיים חלק ג' [א] בליל שני של פסח, מתחילין לספור ספירת־העומר. וסופרין מעומד. המצוה היא לספור תכף בתחילת הלילה אחר צאת הכוכבים, ובדיעבד זמנה כל הלילה{א}. ונוהגים לספור אחרי קדיש... להמשך קריאה

This is the divider
יגל יעקב - על פרשת השבוע
This is the divider

 הרב ברוך רוזנבלום - שיעורים על הפרשה מאד מומלצים

פרשת אחרי מות עא להמשך קריאה
פרשת קדושים עד  להמשך קריאה

פרשת אחרי מות עד   להמשך קריאה

This is the divider
This is the divider
לאתר מוסדות מתימן יבוא
This is the divider
 

יש  הקונה עולמו בתרומה אחת בעין יפה

 
מתחברים למוסדות העדה בתרומה נדיבה
This is the divider
This is the footer

If you feel you received it by mistake or wish to unsubscribe, click here


 
 
+ שלח משוב
 
+ שלח משוב